Mám zájem o zasílání novinek:

Havlíčkovy sady

Rekapitulace pilotního projektu časově omezené výjimky pro volný pohyb psů 

Od května roku 2001 je obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 6/2001 o ochraně veřejné zeleně upraven režim využití pražských parků celou řadou zákazů, včetně volného pohybu psů. Výjimky uděluje příslušný vlastník, který zeleň spravuje. Rada MČ Praha 2 schválila sadu výjimek v roce 2001 (usnesení č. 307 ze dne 14.5.2001), včetně výjimky pro Peruckou stráň sousedící s Havlíčkovými sady.

V létě roku 2010, v době blížících se komunálních voleb, pak došlo k jednání mezi zástupci pejskařů z této lokality a tehdejší starostkou MČ Praha 2 Janou Černochovou, které vyústilo v návrh na zavedení pilotního projektu. Předmětem pilotního projektu bylo zavedení časově omezené výjimky pro volný pohyb psů v Havlíčkových sadech v době od 19-09 hod. v rámci otevírací doby parku s účinností od 1.11.2010 do 30.4.2011 (usnesení Rady MČ č. 705 ze dne 19.10.2010).

V průběhu realizace pilotního projektu bylo ze strany MČ avizováno sledování ukazatelů pro hodnocení projektu a výskyt některých problémů. Nicméně, ze strany starosty Jiřího Palusky bylo avizováno, že časové omezení považuje za nápad, o jehož rozšíření lze uvažovat i na další parky (např. ve vyjádření v pořadu ČT24 Z metropole, 2.4.2011).

Na konci dubna bylo hodnocení předmětem jednání Komise životního prostředí Rady MČ Praha 2 dne 28.4. 2011. I přes námitky jednoho z členů komise, že hodnocení nebylo projednáno s iniciátory projektu, bylo odhlasováno doporučení Radě v projektu nepokračovat. Rada MČ však o hodnocení pilotního projektu dále nejednala ani 4 měsíce poté nepřijala žádné usnesení (materiál byl opakovaně stažen z programu jednání). Termín platnosti pilotního projektu tak byl ponechán na automatickém ukončení.

Pejskaři nejen z Havlíčkových sadů, již jako členové občanského sdružení Strana psa, o.s. se setkali 13. června na vlastní žádost se starostou, který přizval další odpovědné pracovníky úřadu. K žádnému posunu však dosud nedošlo.

Posuďte sami, do jaké míry mohlo být někdejší spuštění projektu ovlivněno blížícími se volbami, zda (ne)komunikaci radnice s iniciátory projektu lze považovat za standardní postup a jaké jsou šance na rozhodnutí Rady, pokud by se uvolila případem ještě vůbec zabývat. O mnohém napoví argumenty v hodnocení, které připravil úřad.

Hodnocení pilotního projektu

Úřad MČ Praha 2 sledoval projekt podle následujících ukazatelů, které po půlroce vyhodnotil. Přidáváme i naše stanovisko za sdružení Strana psa (SP):

Dodržování zákazu volného pobíhání psů v době od 9 do 19 hod.
Hodnocení MČ: Chování pejskařů se nezlepšilo, počet pejskařů nerespektující zákaz se stále navyšuje.
Stanovisko SP: Evidence ukazuje vysoký počet pejskařů respektujících zákaz, hodnoty pro povolenou dobu značně převyšují hodnoty zjištěné v době zákazu. Cílenou osvětou a součinností s pejskaři lze tento trend podpořit. Třeba v kombinaci se sankcemi. Bylo by zajímavé sledovat vývoj ukazatele i nadále.

Nárůst/snížení znečištění psími exkrementy (dále PSE) v parku
Hodnocení MČ: Došlo k nárůstu znečištění PSE v parku. Po psu, který se vzdálí od majitele, údajně není možné PSE najít a následně uklidit.
Stanovisko SP: V údajích o množství uklízených PSE v Praze 2 uváděných v různých metriálech jsou nesrovanalosti. Hodnota 24 tun za měsíc je značně vyšší proti jiným MČ, tedy nepůsobí důvěryhodně. Požadujeme vysvětlení a kalkulaci vč. nákladů. Dále doložit, zda je znečištění v HS srovnatelné s Peruckou strání.

Zvýšení/snížení spotřeby sáčků na PSE
Hodnocení MČ: Dochází ke zvýšení spotřeby sáčků na PSE, i vzhledem k větší návštěvnosti pejskařů a využívání k jiným účelům.
Stanovisko SP: Zvýšení spotřeby sáčků ke správnému účelu je naopak dobrým signálem (pejskaři chtějí více uklízet sami). Regulovat návštěvnost z různých MČ nelze, Praha je jedna obec. Lze působit na rozšíření modelu i do sousedních MČ. Plýtvání se sáčky (využití k jiným účelům) není v zájmu slušných pejskařů. Pejskaři si utrhnou pytlík i do zásoby, aby mohli uklidit PSE kdykoliv a kdekoliv.

V hodnocení MČ byly uvedeny i další aspekty (stížnosti na ohrožování či napadení psem, zjištění ostrahy, poškozování zeleně a mobiliáře). Je konstatováno, že „agresivita pejskařů k ostatním návštěvníkům parku narůstá, v době povolení volného pobíhání se tito domnívají, že park slouží pouze k účelu venčení a volnému pohybu psů“.

Také proti tomu se musíme ohradit. Možná k nějakým problémům došlo, výjimky se najdou v každé komunitě. Není to však důvod strkat všechny pejskaře do jednoho pytle. Slušní pejskaři problémům předcházejí a usilují o bezproblémové soužití s ostatními lidmi. Dokonce mohou přispět k tomu, aby jim někdo nekazil dobré jméno. Úřad by měl stát o součinnost s komunitou těch slušných.

Náš cíl
Na základě našich argumentů dosáhnout přehodnocení stanoviska MČ Praha 2, pokračování výjimky časově omezeného volného pohybu psů v Havlíčkových sadech a případně rozšíření tohoto modelu i do jiných lokalit.

Mapka
Havlíčkovy sady - Perucká stráň

Copyright © StranaPsa 2010-2024 | made by AllSet