Mám zájem o zasílání novinek:

Za co bojujeme

Vizitkou každé společnosti je mimo jiné i to, jak se chová k bezbranným. Bohužel, týraných psů je pořád žalostně mnoho. Za psí utrpení může bezpochyby vždycky jen ČLOVĚK. A z nouze můžeme pomoci psům zase jen my, lidé.

STRANA PSA sdružuje občany, které spojují stejné názory na přínosné soužití psů a lidí, mají obdobné zkušenosti a chtějí společně přispět ke zlepšení podmínek našeho soužití.

STRANA PSA chce transparentním způsobem sjednotit a spojit jednotlivce, kteří chtějí zvířatům pomoci.

STRANA PSA si klade za cíl zlepšit podmínky pro soužití psů a lidí ve městech.

STRANA PSA chce i s vaší pomocí bojovat s úřady za větší prostor pro volný pohyb psů na území hl. m. Prahy.

STRANA PSA usiluje o to, aby parky sloužily všem lidem bez rozdílu zájmů.

STRANA PSA bojuje za zprůhlednění a zefektivnění podmínek, za kterých je prováděn úklid veřejných prostranství.

STRANA PSA prosazuje, aby finance získané z poplatků za psy byly využity výhradně pro potřeby zvířat.

STRANA PSA poradí zástupcům jednotlivých parků i jiných zelených lokalit jak postupovat při nátlaku úřadů na zmenšování nebo rušení ploch pro volný pohyb psů.

STRANA PSA bude s vaší pomocí pečlivě sledovat podezřelé změny územních plánů, nechceme, aby se pod nátlakem developerů a zkorumpovaných politiků a úředníků stala z měst neobyvatelná betonová džungle.
 
STRANA PSA bude sledovat plnění předvolebních slibů našich zastupitelů a poslanců, daných v oblasti životního prostředí a zvířat.

STRANA PSA chce i s vaší pomocí bojovat proti týrání zvířat.
 
STRANA PSA chystá různé akce jako např.: přednášky, diskuse a poradny.
 
STRANA PSA zásadně nesouhlasí s tím, že jsou senioři při odchodu do domova důchodců donuceni vzdát se svých čtyřnohých přátel. Jde o vysoce neetické praktiky, které přináší jediné – utrpení z odloučení pro psy i jejich pány.
 
STRANA PSA zastává názor, že PES DO MĚSTA PATŘÍ !

Na rozdíl od úřadů budeme vždy dodržovat transparentnost a adresnost naší i vaší pomoci. Společně zvládneme více.

Copyright © StranaPsa 2010-2024 | made by AllSet