Mám zájem o zasílání novinek:

Informace z mč

Pokud víte o důležité informaci z některé městské části hl.m.Prahy, která se týká návrhu nové vyhlášky a chcete se o ni podělit s ostatními pejskaři - zašlete nám odkaz na info@stranapsa.cz , rádi ho v této sekci zveřejníme.

Praha 2

Tisková zpráva - Radní Prahy 2 jednali o pohybu psů na veřejných prostranstvích
http://urad.praha2.cz/Radni-Prahy-2-jednali-o-pohybu-psu-na-verejnych-prostranstvich-1.html
 
Praha 3
 
Volný pohyb psů – vytipování ploch pro novou magistrátní vyhlášku
http://www.praha3.cz/noviny/tema-mesice/volny-pohyb-psu-vytipovani-ploch-pro.html

Praha 4

Petice za volný pohyb psů na Praze 4
http://praha4.svobodni.cz/clanky/petice-za-volny-pohyb-psu

Svobodní se obrátili na starostu Prahy 4
https://web.svobodni.cz/clanky/svobodni-k-psi-vyhlasce-kompromisni-navrh
 
Praha 4 vybrala plochy pro volný pohyb psů
http://www.prazskypatriot.cz/praha-4-vybrala-plochy-pro-volny-pohyb-psu/

 
Praha 5
 
Pozvánka k diskusi o vyhlášce upravující pohyb psů:
ÚMČ Praha 5 pořádá v úterý 1. září 2015 od 17.00 hodin v zasedací síni zastupitelstva MČ Praha 5, Štefánikova 13-15, Praha 5 v 6. patře diskusi o vyhlášce Magistrátu hl. m. Prahy upravující pravidla volného pohybu psů.
Obyvatelé Prahy 5 se k uvedenému návrhu vyhlášky mohou vyjadřovat i prostřednictvím facebooku mčP5. Rada městské části se do 13. září 2015 bude zabývat veškerými podněty a připomínkami.
http://www.praha5.cz/cs/dokument/211043-pozvanka-k-diskusi-o-vyhlasce-upravujici-pohyb-psu

 
Praha 7
 
Setkání s občany na téma pohyb psů ve městě se uskuteční ve čtvrtek 3. září od 18 do 20 hodin v Národním zemědělském muzeu Praha (Kostelní 44, Praha 7). Výstupy budou využity v připomínkách městské části k připravované vyhlášce, které Praha 7 postoupí hlavnímu městu do 11. září 2015.
http://www.praha7.cz/18729_Praha-7-zve-obcany-na-diskuzi-o-psech-ve-meste

Praha 7 zve občany na diskuzi o psech ve městě
http://www.prazskypatriot.cz/praha-7-zve-obcany-na-diskuzi-o-psech-ve-meste/
 
Posílejte své podněty přímo na radnici
http://praha7.cz/18673_Navrh-vyhlasky-o-stanoveni-pravidel-pro-pohyb-psu
 

Praha 11

Stanovisko mč Praha 11 k návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení pravidel pro pohyb psů
https://www.praha11.cz/cs/aktuality/aktuality-z-prahy-11/stanovisko-mc-praha-11-k-navrhu-obecne-zavazne-vyhlasky-o-stanoveni-pravidel-pro-pohyb-psu.html

Copyright © StranaPsa 2010-2024 | made by AllSet