Mám zájem o zasílání novinek:

Riegrovy sady

V Riegrových sadech na Praze 2 byl až do roku 2008 povolen volný pohyb psů téměř po celé ploše parku (viz mapka vydaná MČP2 v r. 2007).

                            Dříve                                                           Nyní

mapka Riegrovy sady dříve a nyní

V roce 2008 bylo toto území z rozhodnutí Rady MČ zmenšeno na cca 1/10 původní plochy (Riegrovy sady rozloha 10,5ha, plocha pro volný pohyb psů 1,1ha).

Na podzim roku 2010 byly na těchto plochách zahájeny stavební práce a pejskaři se jen z doslechu dozvěděli, že zde má být instalováno kovové oplocení za 3.200.000,- Kč. Nehledě na přehnanou nákladnost celé akce se oplocením opět zmenší plocha vyhrazená pro volný pohyb psů a oplocení bude mít také negativní vliv na chování psů v takto uzavřeném prostoru.

To vše vyústilo v sepsání Petice proti vzniku tohoto oplocení podpořené 740ti podpisy a podané na radnici MČ Prahy 2 dne 27. 9. 2010, o které nebylo dosud rozhodnuto.

Přestože v současné době došlo k dost důkladným povrchovým úpravám děr vyhloubených na sloupky oplocení, bohužel vše nasvědčuje tomu, že MČ P2 stále trvá na původním plánu výstavby oplocení. Rozhodnutí radnice se nám doposud nepodařilo zvrátit, a to ani s ohledem na naši další činnost v této věci, se kterou Vás tímto chceme seznámit:

Po podání Petice na MČ P2 následovala schůzka s Ing. Paluskou, kde nám bylo přislíbeno její projednání a rozhodnutí na zasedání Rady v měsíci listopadu 2010.

Jelikož se nadále nic nedělo, byly jsme nuceny na MČ zaslat 11. 1. 2011 urgenci s upozorněním, že na projednání Petice je ze zákona 30ti denní lhůta, která již dávno marně uplynula.

Na základě urgence jsme byly pozvány na jednání s radními a zástupci úřadu MČ (ve složení: J. Paluska, V. Vondrášek, M. Kopecký, M. Marksová, J. Pech, J. Vaněk, M. Uhl, K. Jechová, M. Stiborová, S. Müllerová, L. Miholová) dne 22. 2. 2011. Zde jsme přednesly své argumenty a zástupci MČ nám předložili prezentaci "Problematika chování psů v městské zeleni" a poukázali na Prahu 8 a Prahu 9, kde již takto oplocené plochy fungují údajně ke "spokojenosti všech". Dále nám byla předložena architektonická studie, kde jsme zjistily, že oplocení ploch začala MČ plánovat již v červnu 2009! Tohoto jednání se spolu s námi účastnila i JUDr. Klára Samková zastupitelka MČ P2 za opoziční stranu TOP 09, kterou se nám podařilo oslovit a získat pro náš záměr.

Po absolvování tohoto jednání jsme MČ zaslaly Písemné doplnění tohoto jednání, kde shrnujeme hlavní argumenty proti těmto plotům. Přiložily jsme odpověď na způsob chování psů v takto uzavřeném prostoru od kynologického odborníka na psychiku, výchovu a výcvik psů pana Ing. Viktora Dostála, Psí škola Falco.

Na začátku března jsme na svou stranu získaly dalšího zastupitele MČ P2 Ing. Jaroslava Šolce, člena sdružení Občané za spokojené bydlení (OSB), které je rovněž v opozici. Pan Šolc je člen Komise životního prostředí, které byl případ oplocení předložen k posouzení. Po schůzce s námi napsal článek "Radnice, pejskaři a plot v Riegrových sadech", který je uveřejněný na webu OSB.

Dále jsme se spojily a vyměnily si informace se zástupci pejskařů z Havlíčkových sadů (Grébovky), kde vedou s radnicí spory týkající se zavedení časové výjimky pro volný pohybu psů v době od 19-09 hod.

Oslovily jsme redakci časopisu Pes přítel člověka, která nám na svých internetových stránkách otiskla rozhovor na dané téma.

Zúčastnily jsme se natáčení reportáže na psí téma do pořadu "Z metropole", vysílaného 2. 4. 2011, na ČT 1 ve 12.00h (možno dodatečně shlédnout na webových stránkách ČT - reportáž Volné pobíhání psů v Grébovce).

Na Facebooku byla založena skupina "Ne plotu v Riegrových sadech", kde se k nám můžete připojit a přispět svým nápadem.

Vzhledem k chybám v zápisu z jednání dne 22. 2. 2011 byl sepsán další přípis adresovaný starostovi Ing. Paluskovi a odboru životního prostředí MČ P2 ze dne 11. 4. 2011.


Tímto informujeme, že jsme vstoupili do občanského sdružení Strana psa a nadále budeme vystupovat jako jeho místní organizace pro Prahu 2.

 

Na naši aktivitu odpovídá radnice zvýšením mediálního tlaku a protipsí kampaní :

Na webových stránkách MČ Prahy 2 - životní prostředí - Psí problematika na Praze 2 umístila již výše uvedenou prezentaci "Problematika chování psů v městské zeleni", Architektonické řešení pro volné pobíhání psů v části parku a "Statistické porovnání velikosti ploch pro psy a ploch pro děti"- pozn.: jedná se však o plochy určené široké veřejnosti nikoliv výhradně psům.

Zpravodajský portál IDNES.cz - článek : Z pražských Riegrových sadů zmizí auta i psi

V březnovém čísle Novin Prahy 2 se "náhodou" objevil tendenční článek "Žádný park nebyl vybudován pro venčení psů" (str.2).

Květnové číslo Novin Prahy 2 je z velké části věnováno protipsí problematice (za nás jsou otištěny články J. Šolce, K. Samkové, S.Hyské).

 

Nové informace jsou postupně přidávány do výše umístěné sekce Aktuálně RS.

 

Pirátské noviny - činnost našich neznámých příznivců

Riegrovy sady - Fotogalerie

Copyright © StranaPsa 2010-2023 | made by AllSet