Mám zájem o zasílání novinek:

Aktuálně RS

Listopadové Noviny Prahy 2, str. 2 dole, článek Oplocení prozatím nebude 

------------------------------------------------------------------------------------

4. 10. 2011 - se uskutečnilo jednání zástupců Strany psa, o.s. se zástupci MČP2, kterého se zúčastnili
za Stranu psa: O. Maršálek, V. Helmhacker, J. Šolc, S. Hyská, P. Kohnová Bltová,
za MČP2: J. Paluska, V. Vondrášek, M. Uhl, J. Pech, S. Müllerová, L. Miholová, M. Stiborová.
 

Na programu jednání byla petice proti oplocení plochy pro volný pohyb psů v Riegrových sadech a vyhodnocení pilotního projektu v Havlíčkových sadech (povolení zavedení časové výjimky pro volný pohyb psů v době od 19-09 hod).

Při jednání nám byl předložen dokument sepsaný MČP2 odborem životního prostředí a kopie znaleckého posudku ve věci oplocení části Riegrových sadů, který pro ÚMČ P2 zpracoval O. Frühbauer, dne 11.9.2011.


Naše sdružení předložilo:
- Porovnání velikostí ploch určených pro volný pohyb psů ve správě sousedících MČ P1, P2, P3. P4, P10
- Prezentaci Život v městských parcích (komentovaná fotodokumentace z Havlíčkovývh sadů)
- Prezentaci Dnešní každodenní vzhled parků MČ P2 (ukázky výskytu demotivujících nepořádků)
 

Závěr z tohoto jednání:
MČ nebude v tomto volebním období realizovat výstavbu oplocení plochy pro psy v Riegrových sadech
. Radě MČ bude předložen návrh na alternativní využití uskladněného materiálu.
MČ nebude pokračovat v pilotním projektu v Havlíčkových sadech. Radě MČ nebude materiál v této věci předložen.
------------------------------------------------------------------------------------

8. 9. 2011 - Podle dokumentace Úřadu MČ Praha 2 došlo v létě v Riegrových sadech k poškozování piktogramů s označením ploch pro regulovaný pohyb psů. Úřad dává tento čin do souvislosti se sdružením Strana psa, o.s. Ať již jej provedl kdokoliv, poškozuje dobré jméno našeho sdružení, které hájí zájmy komunity pejskařů zákonnými prostředky – pomocí petice, jednání, požadavků na informace, podnětů apod. Jsme slušní lidé, od jakýchkoliv projevů vandalství se distancujeme.

Naše stanovisko zaslané na MČP2   

-------------------------------------------------------------------------------------

4. 8. 2011 - Mgr. Vladimír Hyský pro nás vypracoval odborný právní rozbor celé situace v Riegrových sadech, který je velice zajímavý nejen z pohledu na psí problematiku, ale zejména z hlediska lidského, kdy výstavba oplocení naráží na Listinu základních práv a svobod. Tento rozbor také dále využíváme ke své argumentaci při jednání s MČP2.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. 7. 2011 - Zkrácenou verzi prezentace můžete zhlédnout na stránkách MČP2. Průzkum veřejného mínění stál 204.000 Kč.  Ing. Jaroslav Šolc pro nás sepsal zápis průběhu prezentace a veřejné diskuze

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
28. 6. 2011 v 16.30h - se uskuteční prezentace výsledků průzkumu veřejného mínění na téma Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2 včetně veřejné diskuze.
Pozvánka MČP2 zde
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. 6. 2011 - Proběhlo jednání zástupců Strany psa, o.s. se zástupci MČP2, kterého se zúčastnili
za Stranu psa: O. Maršálek, B. Pražanová, V. Helmhacker, J. Šolc, S. Hyská, P. Kohnová
za MČP2: J. Paluska, V. Vondrášek, K. Jechová, M. Uhl, S. Müllerová, S. Švábová, L. Miholová, M. Stiborová, J. Bureš.
Schůzka byla svolána starostou J. Paluskou na základě žádosti místní organizace občanského sdružení Strana psa, o.s. v Praze 2, ze dne 9.5.2011. Jednalo se o záměru oplocení ploch pro volný pohyb psů v Riegrových sadech a o povolení zavedení časové výjimky pro volný pohyb psů v Havlíčkových sadech v době od 19-09 hod.
Na tomto jednání jsme probrali všeobecnou psí problematiku a k výše uvedeným problémům jsme předložili tuto sadu dokumentů:
Informace k případu Havlíčkovy sady
Informace k případu Riegrovy sady
Nejzávažnější argumenty proti oplocení plochy v RS
Přehled argumentů a alternativy
Tabulka množství PSE - srovnání s jinými mč
Údaje o sběru PSE dle článku v květnových NP2 a dle vyjádření ÚMČ
Prohlášení slušných pejskařů z Prahy 2

Zástupci MČP2 nám přislíbili jejich prostudování a v létě další jednání.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. 6. 2011 - Jsme na tento přípis reagovali podáním odpovědi, kde vyjadřujeme svůj nesouhlas s odborností a velmi povrchním zpracováním obou níže zmíněných posudků, které stojí pouze na mediální známosti obou autorů. Namítáme, že posudky nemají statut znaleckého posudku vypracovaného autorizovaným soudním znalcem, který musí ve svém posudku zohlednit řadu důležitých aspektů, statistik a osobně si danou lokalitu zmapovat. Také chybí odpověď týkající se vyměšování psů, jímž argumentuje MČP2 a z velké části o něj opírá důvod výstavby oplocení.
Dále se také marně domáháme odpovědí na ostatní a neméně důležité argumenty proti oplocení. Naše odpověď zde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. 5. 2011 - nám byl doručen přípis od MČP2 - odboru životního prostředí ze dne 23. 5. 2011, jehož součástí bylo vyjádření pana Rudolfa Desenského a veterinární lékařky MVDr. Hany Žertové, ve kterých vyjadřují svůj názor na chování psů v oploceném prostoru. Přestože obě vyjádření jsou v rozporu s naším tvrzením i s vyjádřením Ing. Viktora Dostála, konstatovala MČP2, že s ohledem na to, že oplocení nezvýší agresi psů vůči jiným psům ani vůči lidem a neovlivní negativně jejich psychiku "může pokračovat v realizaci oplocení plochy pro volné pobíhání psů v Riegrových sadech".

Copyright © StranaPsa 2010-2024 | made by AllSet