Mám zájem o zasílání novinek:

Návrh časového a sezónního režimu v parcích Prahy 2

Začátkem podzimu podalo naše občanské sdružení, k rukám paní starostky MČP2 Mgr. Jany Černochové, Návrh na zavedení časového a sezónního režimu pro volný pohyb psů v parcích na území MČ Prahy 2.
 
Tímto přípisem jsme požádali o přehodnocení stanoviska MČ Prahy 2 ve věci časové výjimky 19h - 9h pro volný pohyb psů v Havlíčkových sadech, která již byla v r. 2011 odzkoušena formou pilotního projektu (více o zavedení a následném zrušení pilotního projektu v Havlíčkových sadech v sekci HS). Navrhli jsme znovuzavedení časově omezené výjimky do Havlíčkových sadů a následné rozšíření tohoto časového modelu i do ostatních parků na území MČ Prahy 2.
 
Současně jsme navrhli zavedení sezónní výjimky v době od 1. 10. do 30. 4. pro povolení volného pohybu psů na plochách veřejné zeleně s omezeným pohybem psů ve všech parcích MČP2. K návrhu sezónní výjimky nás vede naše dlouholetá zkušenost, že parky jsou návštěvníky využívány hlavně v letních měsících, po skončení letní sezóny zůstávají parky prázdné a jsou využívány pouze pejskaři. Přítomnost pejskařů v parcích v tomto období naopak přispívá ke snížení aktivit vandalů a problémových osob, které zde přespávají, konzumují alkohol a drogy.
 
Zásadní důvody k zavedení výše uvedených režimů do všech parků spatřujeme především v nedostatku ploch pro volný pohyb psů na území Prahy 2 a to zejména z následujících důvodů:
 
-
v roce 2008 byla v Riegrových sadech velmi výrazně zmenšena povolená plocha určená pro volný pohyb psů a to na pouhých 1,1ha z celkové rozlohy parku 10,5ha
-
v roce 2012 došlo k rekonstrukci parku Ztracenka a Bastion a tyto parky již zůstaly po znovuotevření pro psy zcela uzavřeny
-
v roce 2013 se v Bezručových sadech podařilo zabránit snaze zcela zrušit místní plochu pro volný pohyb psů a dosáhnout alespoň částečného kompromisu v zavedení časového režimu a zajištění náhradní plochy.
 
Z průzkumu společnosti STEM/MARK (který si zadala k vypracování MČP2 v roce 2011) vyplývá, že na území Prahy 2 vlastní psa téměř 24% obyvatelstva, tedy každá čtvrtá rodina. Přesto si jsme vědomi, že územní vymezení v rámci parků může být problematické, k řešení této situace však nepochybně napomůže právě zavedení časově a sezónně omezené výjimky.

Tento náš návrh byl předložen k projednání odboru životního prostředí, který je na svém jednání dne 9. 9. 2014 projednal, návrh nepodpořil a předal k projednání na zasedání Rady MČP2. Rada se přiklonila k doporučení odboru životního prostředí a náš návrh zamítla usnesením č. 825 ze dne 15. 9. 2014.

Ve svém usnesení nedoporučuje měnit nyní stávající pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství s ohledem na přípravu návrhu nové obecně závazné vyhlášky o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství (tzv. vodítkové vyhlášky), která bude platit pro celé území hl.m. Prahy.
 
Takovéto odůvodnění považujeme za velmi snadný způsob, jak se vyhnout dalšímu jednání ve věci zavedení časové a sezónní výjimky, jelikož dosud není známa podoba výše uvedené vyhlášky, ani časový horizont jejího vzniku a zavedení. Je také vysoce pravděpodobné, že i přes vznik výše uvedené vyhlášky bude městským částem i nadále ponechána pravomoc rozhodovat o režimu v jednotlivých parcích spadajících pod jejich správu a nacházejících se na jejich území.

Paradoxní je, že příprava vyhlášky hl.m. Prahy, o kterou rada ve svém usnesení opírá zamítnutí našeho návrhu, současně nezabránila odboru životního prostředí MČP2 ve vytipování a odsouhlasení dalších 2 ploch určených pro úplný zákaz vstupu psů, tedy i psů na vodítku!

Copyright © StranaPsa 2010-2024 | made by AllSet