Mám zájem o zasílání novinek:

Naše jednání s Prahou 2


PES V PARKU JEDINĚ NA VODÍTKU?

Právníci STRANY PSA se spolu s jejím předsedou dali do boje proti nesmyslnému omezování pohybu psů v Praze.

Víte, že v místech označených jako veřejná zeleň, ve kterých je Obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 6/2001, o ochraně veřejné zeleně, zakázáno volné pobíhání psů, nemusíte mít nutně vždy psa na vodítku? 

Pokud totiž:

- patříte mezi zodpovědné majitele a váš pes

                              a) není agresivní
                              b) je vycvičený a má bezchybné přivolání 
                              c) pohybuje se v přiměřené vzdálenosti od vás a reaguje na všechny vaše povely
                              d) je pod vaším přímým vlivem 

- pak podle právního názoru Městské části Praha 2 neporušujete Obecně závaznou vyhlášku hl. m. Prahy č. 6/2001, o  ochraně veřejné zeleně, protože vyhláška výslovně neuvádí, že pes musí být veden na vodítku.

Copyright © StranaPsa 2010-2023 | made by AllSet