Mám zájem o zasílání novinek:

Petice

 

diskuse

Přidejte se k podepsání Petice za Zlepšení podmínek psů v hlavním městě Praze, efektivnější využívání poplatků za psy

Organizátor petice:

Adresát:

Již máme
1200
podpisů
Strana psa, o.s.
Kubelíkova 53
130 00 Praha 3 – Žižkov
E-mail: info@stranapsa.cz
Magistrát hl.m. Prahy a Městské části Prahy

Petiční výbor:

Text petice:

PETICE


dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním


        My, níže podepsaní pejskaři, jsme pravděpodobně největší zájmovou skupinou lidí, kteří tvrdě doplácejí na byrokracii, zlovůli a šikanu ze strany státu a úředníků, a to i přesto, že za svou lásku ke zvířatům odvádíme nemalé daně v podobě poplatků za psy. Za to se dočkáváme my a naši psi od státu a úřadů samých ústrků, diktátu a omezování.

Rádi bychom zlepšili podmínky pro psy žijící v hlavním městě Praze a postavili se proti neustálému šikanování majitelů a omezování jejich psů ze strany úřadů a státu.

Skutečnost je taková, že dochází k týrání psů nejen nezodpovědnými majiteli, ale zároveň úřady, kterými je vyhláškou hl. m. Prahy č. 6/2001, o ochraně veřejné zeleně, omezován volný pohyb psů tak radikálně, že v Praze téměř není zelená plocha, kde lze beztrestně pustit psa z vodítka. V zákonu č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, je přitom výslovně uvedeno, že se považuje za týrání mimo jiné i to, pokud je omezována svoboda pohybu nutná pro zvíře určitého typu, pokud by omezování způsobilo utrpení zvířete.

 

Vychovaný pes není nebezpečné zvíře, které nemá právo volného pohybu!


          Z výše uvedeného vyplývá, že podmínky, které úřady pro psy ve městech vytváří, jsou žalostné a v rozporu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Prostřednictvím této petice žádáme, aby:

            1. byly rozšířeny plochy určené k volnému pobíhání psů;
            2. byly efektivněji využívány finance získané z poplatků za psy.


Občanské sdružení
STRANA PSA, o.s.


 

Údaje o Vás:

Odesláním podpisu souhlasím se zařazením výše uvedených údajů do databáze Strana psa, o.s. (SP) a jejich využitím pro potřeby SP až do písemného odvolání (ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sbírky o ochraně osobních údajů. SP se tímto zavazuje, že Vaše údaje neposkytne žádným jiným organizacím nebo firmám s výjimkou předání petice adresátovi.

Copyright © StranaPsa 2010-2019 | made by AllSet